FIFA certifikáty: Jak se testuje kvalita fotbalového míče

Jak poznat kvalitní fotbalový míč? V obchodech jsou jich stovky. Různé barvičky, různé materiály, různé ceny. Na první dobrou to pozná jen málokdo. Pokud chcete mít alespoň nějakou záruku kvality, hledejte na míči FIFA certifikát kvality. Co je to FIFA certifikát kvality a co musí fotbalový míč splnit, aby takový certifikát získal?

FIFA program kvality

FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) je hlavní řídíci organizace světového fotbalu, futsalu a plážového fotbalu.

Kromě toho, že FIFA pořádá Mistrovství světa, také dohlíží na to, aby se ve fotbale na jakékoliv úrovni používaly ověřené technologie, pomůcky a vybavení.

Za tímhle účelem FIFA vytvořila takzvaný FIFA program kvality. Jsou to testovací manuály pro jednotlivé fotbalové vybavení – míče, povrchy hřišť, brankové konstrukce, brankové a VAR technologie, atd.

Každý výrobce fotbalového vybavení má možnost své produkty přihlásit do FIFA programu kvality a pokud jeho produkty projdou testy, získají FIFA certifikát.

Ne každý výrobce požádá o FIFA certifikát. Na trhu je spousta fotbalového vybavení, které žádný FIFA certifikát nemá, a přesto je kvalitní. Výrobce certifikát nechce nebo nepotřebuje. I přesto je ale FIFA certifikát celkem prestižní označení a výrobci, kteří to myslí se svými produkty vážně, nechávají své produkty většinou otestovat. Zvyšuje to důvěryhodnost (produktům i samotnému výrobci).

FIFA certifikáty kvality

FIFA certifikáty jsou určitou známkou kvality. V současné době používá FIFA tři certifikáty kvality (nejen pro fotbalové míče, ale i pro všechny ostatní produkty a vybavení sportovišť).

FIFA certifikáty kvality

FIFA BASIC

Výrobky s označením FIFA BASIC splňují nejzákladnější požadavky na kvalitu, bezpečnost a životnost. Jsou to produkty, které by měly být co nejdostupnější a použitelné na jakékoliv úrovni.


FIFA QUALITY

Výrobky s označením FIFA QUALITY splňují o něco náročnější požadavky na kvalitu, bezpečnost a životnost. I ty by ale měly být pořád co nejdostupnější a použitelné na jakékoliv úrovni.


FIFA QUALITY PRO

Výrobky s označením FIFA QUALITY PRO splňují ty nejpřísnější požadavky na prvotřídní výkon, bezpečnost a životnost. Výrobky, hrací plochy a technologie s touto značkou kvality jsou navrženy pro optimální výkon a použití na nejvyšší úrovni.


Testování kvality fotbalových míčů

V březnu roku 1995 rozhodla FIFA o tom, že všechny fotbalové míče, které se budou používat při oficiálních zápasech na jakékoliv úrovni pod hlavičkou FIFA, musí být otestované a označené certifikátem kvality.

Všechny fotbalové míče, které chtějí získat FIFA certifikát, musí projít testy. V závislosti na tom, jak dobře testy absolvují, získají (nebo nezískají) jeden z certifikátů. Jako u všech ostatních fotbalových produktů a vybavení se i u fotbalových míčů používají tři základní certifikáty kvality:

 • FIFA BASIC – základní úroveň pro trénink a širší použití
 • FIFA QUALITY – obecná úroveň pro zápasy, trénink i širší použití
 • FIFA QUALITY PRO – profesionální standard doporučený pro všechny zápasy nejvyšší úrovně

Testování zajišťují nezávislé akreditované zkušební ústavy:

 • švýcarská Federální laboratoř pro vědu a technologii materiálů (EMPA)
 • německý zkušební a výzkumný ústav PFI
 • skotská akreditovaná společnost Sport Labs. Ltd.

Pokud výrobce se svými míči úspěšně složí testy, může na nich používat vyobrazení FIFA certifikátu. Je to právě jeden z těchto obrázků na míči, podle kterého poznáte, jestli míč absolvoval a úspěšně složil FIFA testy.

kvalitní fotbalový míč s FIFA certifikátem kvality FIFA BASIC
Označení FIFA BASIC u fotbalových míčů. Vlevo nová podoba označení, vpravo starší.

kvalitní fotbalový míč s FIFA certifikátem kvality FIFA QUALITY
Označení FIFA QUALITY u fotbalových míčů. Vlevo nová podoba označení, vpravo starší.

kvalitní fotbalový míč s FIFA certifikátem kvality FIFA QUALITY PRO
Označení FIFA QUALITY PRO u fotbalových míčů. Vlevo nová podoba označení, vpravo starší.

Vzorky fotbalových míčů

Na testy musí výrobce poslat několik stejných vzorků svého míče v závislosti na tom, o jaký certifikát má zájem:

 • FIFA QUALITY PRO: 9 vzorků stejného míče
 • FIFA QUALITY: 9 vzorků stejného míče
 • FIFA BASIC: 6 vzorků stejného míče

Po obdržení vzorků zkušební ústav přidělí každému vzorku číslo v rozmezí 1 až 9 (nebo 1 až 6 pro FIFA BASIC). Číslo určí, pro jaké testy se míč použije.

Podmínky testování

Výrobce může zkušební ústav požádat, při jaké hodnotě nahuštění chce, aby se jeho míče testovaly. Hodnota musí odpovídat schválenému rozmezí 0,6-1,1 BAR.

Pokud výrobce požadovanou hodnotu neuvede, všechny vzorky se nafouknout na hodnotu 0,8 BAR (± 0,01 BAR) pomocí kompresoru s tlakoměrem, který je každý rok kalibrován v certifikované laboratoři.

Testy se provádí v místnosti o stálé teplotě 20°C (± 2°C) a vlhkosti 65 % (± 5 %).

Co se testuje

Vzorky míčů označené číslem se používají pro různé testy. U certifikátů FIFA QUALITY a FIFA QUALITY PRO je rozdělení následující:

Číslo vzorku fotbalového míče

Co se testuje a v jakém pořadí

1, 2, 3

1. Obvod

2. Kulovitost

3. Zachování tvaru a velikosti

4. Absorpce vody (nasákavost)

4, 5, 6

1. Hmotnost

2. Ztráta tlaku

7, 8, 9

1. Odskok

6

Vzorek, který se uchovává jako referenční

Pro testy u certifikátu FIFA BASIC, kde je jen 6 vzorků, pak následující:

Číslo vzorku fotbalového míče

Co se testuje a v jakém pořadí

1, 2, 3

1. Obvod

2. Kulovitost

3. Odskok

4. Absorpce vody (nasákavost)

4, 5, 6

1. Hmotnost

2. Ztráta tlaku

6

Vzorek, který se uchovává jako referenční

Jak se testuje

Krátké video jak FIFA testuje fotbalové míče pro udělení certifikátu.

1. Obvod

Test zjišťuje, jestli má míč správnou velikost. Po celém povrchu míče se pomocí speciálního zařízení SCM provede celkem 4500 měření, která zjišťují poloměr míče. Z naměřených hodnot se nakonec vypočítá průměrná hodnota, která by se měla vejít do požadované normy.

CSM přístroj
SCM zařízení (Circumference and Sphericity Measuring System).

2. Kulovitost

Test zjišťuje, jak je míč kulatý. Opět se používá stejný SCM přístroj, opět se měří poloměr a opět na 4500 odlišných místech na povrchu míče. Hodnoty se porovnají a zjistí se výsledná kulovitost, která by měla odpovídat stanoveným normám.

SCM přístroj

3. Odskok

Vzorky míčů se mechanicky spouští pomocí speciálního přístroje řízeným volným pádem konstantní rychlostí z výšky 2 metrů (± 0,01 m) na kovovou desku. Míč se nesmí za letu nijak otáčet. Pomocí videokamery, která snímá dráhu letu míče z boku, se zaznamená výška odrazu s přesností na 1 cm.

Postup se opakuje 10× pro každý ze tří vzorků míčů, přičemž se zajistí, aby odrazy nezasáhly stejné místo na míči. U každého ze tří vzorků míčů se pak vypočítá průměrná hodnota z osmi měření (první a poslední měření se do průměru nepočítají).

4. Absorpce vody (nasákavost)

Zjišťuje se, kolik míč nasákne vody. Fotbalový míč se umístí do nádoby naplněné vodou (nádoba musí být naplněna 2 cm ±0,2 vody) a pomocí pneumatického pístu se opakovaně (celkem 250×) namáčí do vody, kde se nechá vždy chviličku nasáknout.

Po dokončení procesu namáčení se míč rychle vyndá a povrch se otře do sucha pomocí standardní třívrstvé papírové utěrky (ne déle než 30 sekund), znovu se zváží a porovná s původní hmotností před testem.

Přístroj obsahuje variabilní pneumatický píst, který je schopen stlačovat míč do různých hloubek. Systém tří dalších malých pneumatických pístů postupně míčem otáčí v různých směrech mezi stlačováním. Během testu tak přichází do kontaktu s vodou celý povrch míče.

přístroj s pneumatickým pístem
Přístroj s pneumatickými písty, který slouží pro test nasákavosti fotbalového míče.

Pro každý ze zkoušených vzorků se porovná hmotnost před testem a po testu a rozdíl se zaznamená v procentech. Výsledky se zaokrouhlují na jedno desetinné místo.

5. Hmotnost

K měření hmotnosti se používá elektronická váha s přesností 0,01 g. Vážení probíhá v místnosti chráněné před větrem a jinými vnějšími vlivy, při konstantní teplotě a vlhkosti. Každý ze tří vzorků se zváží celkem třikrát a z těchto tří měření je pro každý vzorek vypočítána průměrná hodnota hmotnosti.

6. Ztráta tlaku

Test měří, kolik vzduchu míč ztratí v průběhu času. Cílem je zajistit, aby míč nevypouštěl vzduch moc rychle. Pro měření tlaku se používá kalibrovaný tlakoměr. Všechny tři vzorky míčů se nahustí na hodnotu, kterou požaduje výrobce, nebo na hodnotu 0,8 BAR (± 0,01 BAR) pokud výrobce nemá stanovenou svou hodnotu. Vzorky se pak nechají 72 hodin „odležet“. Po uplynutí doby se tlak u všech tří vzorků změří znovu a zaznamená se procentuální rozdíl oproti původní hodnotě před testem.

7. Zachování tvaru a velikosti

V této zkoušce se simuluje opotřebení fotbalového míče. Všechny tři vzorky se vloží do speciálního vystřelovacího zařízení, které vystřeluje míč rychlostí 50 km/h proti kovové desce pod úhlem 30°, od které se míč odrazí a vrátí do sběrného koše, aby mohl být znovu vystřelen. Tenhle proces se opakuje celkem 2000× u každého ze tří vzorků.

střelecké zařízení pro testování fotbalového míče
Vystřelovací zařízení, kterým se vystřelují míče proti kovové desce.

Po skončení testu se všechny tři vzorky míčů nechají „odležet“ minimálně na jednu hodinu a následně se:

 1. změří tlak
 2. pohledem zkontrolují švy a vzduchový ventilek
 3. změří obvod
 4. změří kulovitost

Výsledky se pak porovnají s hodnotami, které byly naměřeny před testem a zapíší se změny.

Jak se hodnotí

Všechny naměřené hodnoty z jednotlivých testů se zapíší do tabulky a porovnají se stanovenými hodnotami, kterých míč musí dosáhnout, aby získal certifikát.

Tabulka se stanovenými hodnotami, kterých musí vzorky dosáhnout (pro venkovní fotbalové míče velikosti 5).

FIFA QUALITY PRO

FIFA QUALITY

FIFA BASIC

Obvod (cm)

68,5-69,5

68-70

68-70

Kulovitost max. (%)

1,5

1,8

1,8

Výška odskoku (cm)

135-155

125-155

125-155

Absorpce vody max (%)

10

10

10

Hmotnost (g)

420-445

410-450

410-450

Ztráta tlaku max (%)

15

20

25

Zachování tvaru a velikosti:

1. změna obvodu

2. změna kulovitosti

3. změna tlaku

4. švy/ventilek

1. max 1,5 cm

2. max 1,5 %

3. max 0,1 bar

4. bez poškození

1. max 1,5 cm

2. max 1,8 %

3. max 0,1 bar

4. bez poškození

Vyplatí se sledovat FIFA certifikáty?

FIFA certifikáty jsou poměrně dobrým ukazatelem kvality fotbalového vybavení. Minimálně máte jistotu, že produkty s tímto označením prošly nějakými testy a někdo si dal práci s tím, aby u nich ověřil alespoň základní technické vlastnosti a životnost.

Pokud budete vybírat fotbalový míč a nechcete se nimrat v detailech každého jednoho kousku na trhu, může být FIFA certifikát dobrým ukazatelem kvality, na který se můžete spolehnout.

Kde koupit kvalitní fotbalové míče?

Fotbalové míče dnes seženete v každém trochu lepším sportovním obchodě. Ne každý obchod má ale své produkty dobře a detailně popsané tak, abyste z popisu zjistili kvalitu míče. Mezi ty, které mají popisy míčů poměrně dobře zpracované patří například Sportfotbal nebo 11teamsports.

Sportfotbal.cz →
11teamsports.cz →

Pro zajímavost

Kolik stojí FIFA certifikáty pro fotbalové míče?

Záleží na certifikátu. Cena certifikátu FIFA BASIC se pohybuje někde kolem 10000 Kč plus poplatek za laboratorní testování, který není nijak závratný. Certifikáty FIFA QUALITY a FIFA QUALITY PRO jsou dražší – v rozmezí 80000-120000 Kč plus poplatek za laboratorní testování. Navíc certifikáty FIFA QUALITY a FIFA QUALITY PRO podléhají licenčním poplatkům. To znamená, že za každý prodaný míč s tímto certifikátem zaplatí výrobce do kasičky FIFA poplatek přibližně 20-40 Kč.

Jak dlouho platí FIFA certifikáty pro fotbalové míče?

Certifikát FIFA BASIC platí dva roky. Certifikáty FIFA QUALITY a FIFA QUALITY PRO platí 4 roky. Po skončení platnosti se musí certifikáty obnovit (pokud je výrobce chce používat i nadále). To znamená znovu zaplatit, znovu otestovat.

Jak dlouho trvá proces testování?

Testy se provádí v akreditovaných zkušebních ústavech a výsledky jsou známy cca do dvou týdnů.

Kdo může požádat o FIFA certifikáty pro fotbalové míče?

Prakticky kdokoliv a nemusí to být jen výrobci fotbalových míčů. Pokud si zajistí výrobu přes třetí stranu nebo míče někde nakoupí a pak je bude chtít nechat certifikovat, může.

Jaký je rozdíl mezi kvalitou míčů s označením FIFA BASIC a FIFA QUALITY PRO?

Mnoho výrobců se rozhodne pro certifikaci BASIC namísto certifikace QUALITY nebo QUALITY PRO ne proto, že by míče nebyly dostatečně kvalitní, ale proto, že kvalita BASIC je pro cílový trh dostačující a je to levnější. Celá řada míčů na trhu s označením FIFA BASIC by mohla bez problémů získat certifikáty QUALITY a QUALITY PRO. Samozřejmě existují i takové, které by to nedokázaly.

Líbil se ti článek nebo pro tebe byl přínosný?

Klikni na hvězdičky a ohodnoť článek, děkuji.

Hodnocení 4.9 / 5. Hlasovalo: 8

Ještě nikdo nehodnotil, budeš první?

Za tvé komentáře budu vděčný nejen já, ale i ostatní, díky.

komentář

Topkopačky
Logo